• Schrijf je hier in!

  Wil je lid worden bij ODB? Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door middel van het invullen van het aanmeldformulier.
  Iedereen kan op elke leeftijd lid worden van Voetbalvereniging ODB, echter een spelend lid dient minimaal 5 jaar oud te zijn.

  Overschrijving vanuit een andere club
  Indien men al bij een andere club voetbalt en daar lid is (of ooit geweest is in de afgelopen drie jaren) kan men overschrijving aanvragen naar ODB.

  ODB is altijd op zoek naar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen wij onze vereniging niet draaiend houden. Meld je daarom ook aan als vrijwilliger!

  Legitimatie
  Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen tijdens aanmelding een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto te overleggen.

  Als uw zoon of dochter lid wordt... 
  Wanneer de leden van ODB jonger zijn, dus te beginnen bij de F-pupillen, is de betrokkenheid van de ouder(s) en/ of verzorger(s) van groot belang. Zowel voor de leden zelf als voor de ouder(s) en/of verzorger(s). Sterker nog: zonder een grote betrokkenheid en inzet van de ouder(s) en/of verzorger(s), is een goede organisatie van de vereniging en voetbalplezier voor deze leeftijdcategorie onmogelijk.

  Van de ouder(s) en/of verzorger(s) wordt verwacht dat zij:

  •     Er op toezien dat de informatie die de speler uitgereikt krijgt van zijn/haar leider, daadwerkelijk wordt opgevolgd.
  •     Bij toerbeurt meehelpen bij het vervoer naar de uitwedstrijden.
  •     Er op toezien dat hun kind(-eren) alle trainingen bezoeken en alleen in uitzonderingsgevallen niet deelnemen aan de training.
  •     Enthousiast zijn, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
  •     Niet schreeuwen, laat het spel over aan de trainers en het team zelf.
  •     Het coachen over laten aan de trainers.
  •     Altijd positief blijven, juist bij verlies, wordt niet boos, de volgende keer beter.
  •     De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen.
  •     De club van hun zoon of dochter zoveel mogelijk steunen, ook bij speciale acties of evenementen.
  •     Hun mening op de juiste plaats geven, bespreek problemen met de juiste mensen.


  NB: Tijdens trainingsavonden zijn de velden alleen voor de teams die training hebben. Spelers die toch op de velden aanwezig zijn worden weggestuurd en bij herhaling worden er maatregelingen genomen.

 • Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ODB van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.

   

  Uitschrijven

  Mocht je je (helaas) willen uitschrijven, kan dit uiterlijk tot en met 15 juni via info@hvvodb.nl.

  Wanneer de uitschrijving na 15 juni plaatsvindt, is ODB genoodzaakt de volledige contributie, inclusief adminstratiekosten, door te belasten.