• historie

  Het ontstaan van Hvv O.D.B.

  O.D.B. is ontstaan uit een afsplitsing van personeel van de Haagsche Courant Bedrijfsvoetbalvereniging.
  De sportvereniging Haagsche Courant weerde op een gegeven moment mensen van de werkvloer uit de hoogste elftallen. Deze mensen waren daarover zo gepikeerd en op iniatief van de heren de Zwart, Hendriksen en Vetter besloot men maar om zelf een voetbalvereniging op te gaan richten.
  En dit geschiedde op 18 augustus 1935 op een zolderkamertje boven café van Aggelen aan de Vaillantlaan werd O.D.B. (Ons Doel Bereikt) opgericht. In totaal zaten 12 mensen bij deze oprichting waaronder Chris van Meerbeek die velen jaren later nog tot Ere-lid van ODB werd uitgeroepen. Geld was er nog niet zodat werd besloten dat de nieuwe benoemde penningmeester M.van Oeffel met de pet zou rondgaan en zowaar f.5,50 ophaalde. Dit was het eerste startkapitaal waarmee de voetbalvereniging mee begon.
  De contributie bij O.D.B. werd overigens vastgesteld op 15 cent per week. Leden die zonder werk waren moesten slechts 10 cent per week betalen.

  De eerste jaren van O.D.B.

  Het eerst benoemde bestuur van O.D.B. bestond uit; H. Vetter (voorzitter), D.J. Hendriksen (secretaris) en M. van Oeffel (penningmeester).
  De start in de 4e Klasse Bedrijfsvoetbalbond was op het daartoe gehuurde veld van Boer van Roon aan de Vredenburchweg te Rijswijk. Reeds in het eerste seizoen promoveerde O.D.B.1 na het behalen van kampioenschap en kwam er een tweede elftal bij.

  ODB-091

  ODB met aanhang in 1937.

  Het eerste officiële clubblad van O.D.B. waarin de leden op de hoogte werden gehouden verscheen, compleet met reclame via een enkel velletje papier, op 18 september 1937.
  In 1938 viel er bij het eerste elftal wederom een kampioenschap te vieren waardoor er een promotie naar de 2e Klasse van de Bedrijfsvoetbalbond volgde. Als aardige bijkomstigheid, de kampioenswedstrijd moest destijds worden gespeeld tegen WODA en deze vereniging had reeds een buitengewoon groot feest georganiseerd. WODA dach wel even dat ene puntje, dat genoeg was voor het kampioenschap, tegen O.D.B. binnen te halen. Toen echter O.D.B. inderdaad onverwachts deze wedstrijd met 1-3 won ontstond er een dermate grote ruzie in de WODA-gelederen dat deze vereniging twee weken later werd ontbonden.
  Het aantal elftallen was trouwens in dit seizoen uitgegroeid tot drie.

  In 1939 verhuisde O.D.B. naar een nieuw terrein aan de Leyweg, het tegenwoordige Hsv Celeritas complex.
  Op dit terrein bouwde O.D.B. zijn eigen clubhuis, iets heel bijzonders omdat in die tijd maar weinig verenigingen een clubhuis bezaten. Het kleine maar zeer gezellige onderkomen bestond uit een kleine houten kantine met aan beide kanten een kleedkamer. De kosten van deze bouw werden gedekt d.m.v. het verkopen van loten.
  Veel lofuitingen gingen naar Arie Mol voor het vele timmer en schilderwerk dat hij in die tijd had verricht. In die tijd werd er al veel hout en glas gestolen waardoor Arie Mol besloot om tijdens de bouwwerkzaamheden 's-nachts in het clubgebouw te blijven slapen. Overigens had de vrouw van Arie de meeste "tentenfondsloten" verkocht.

  ODB-062

  De ODB-kantine.

  Op 20 augustus 1939 was de officiële opening van het nieuwe clubhuis waarbij veel officiële vertegenwoordigers aanwezig waren o.a. van de H.V.B. waarin O.D.B. net was was toegetreden. O.D.B. had op dit moment 40 senioren leden, 14 aspiranten en 50 donateurs. Niemand dacht op dat moment dat de vreugde van korte duur zou zijn.

  O.D.B. in de jaren 1940 t/m 1949

  Op een gegeven moment verscheen er in het clubblad een mededeling dat i.v.m. met de mobilisatie moeilijk ging worden om nog elftallen compleet te krijgen.
  De inmiddels uitgebroken Tweede Wereldoorlog had een zeer ingrijpende invloed op het verenigingsleven bij O.D.B. Maar liefst 12 spelers werden opgeroepen om het vaderland te dienen en dat betekende een geduchte verzwakking.

  In 1940 vond er ook een bestuurswisseling plaats waarbij H.C. van Meerbeek (Pa) zijn intrede deed als voorzitter. Het verenigings en voetbalgebeuren kwam op een laag pitje te staan zodanig dat in 1940 een noodcompetitie moest worden ingevoerd. Met veel moeite lukte het om in deze periode het weinig overgebleven spelersmateriaal op de been te houden.
  Tot 1942 speelde O.D.B. aan de Leyweg maar in dit jaar kreeg Pa van Meerbeek van de bezetter te horen dat het complex ontruimd moest worden voor het verbouwen van groente (kool) voor hun manschappen. O.D.B. vond toen op een gegeven moment plaats bij de N.A.S. (Nederlandse Arbeiders Sportbond) aan de Fruitweg naast voetbalvereniging Ter Laak.

  Wederopbouw

  Na afloop van de Tweede Wereldoorlog ging O.D.B. in 1945 met slechts nog maar 9 leden spelen in het Zuiderpark (2e gedeelte) op het nu huidige H.D.V. veld. De terugkomst van verschillende oud-leden en werving van nieuwe leden deed de club weer snel groeien. Ook de in verval geraakte junioren-afdeling werd de nodige aandacht gegeven zodat de groei bij O.D.B. gestaag doorging. O.D.B.1 begon in het seizoen 1945-1946 in de 2e Klasse HVB.

  Op 16 augustus 1949 ging O.D.B. weer verhuizen, ditmaal met vijf senioren elftallen en één aspiranten team naar Ockenburgh.

  O.D.B. in de jaren vijftig

  In de jaren vijftig was het betrekkelijk rustig bij O.D.B. Wat betreft de nevenaktiviteiten kwam er in het clubkrantje van 27 december 1950 een oproep aan de leden zich te willen aanmelden voor een te vormen toneelgroep, hetgeen liet zien dat het verenigingsleven bij O.D.B. niet alleen uit voetbal bestond.

  De navolgende jaren gaven de groei te zien van de vereniging nu o.l.v. de voorzitters C. van Loon en later Jan Doorschodt. De verhuizing naar Ockenburgh was overigens geen pretje en liet veel te wensen over. Dit gold trouwens voor bijna alle verenigingen die toen op sportpark Ockenburgh speelden. Een eigen onderkomen hadden de verenigingen niet want er was op het hele complex maar één kantine waar een ieder het mee moest doen en ruimte om te trainen was er ook nauwelijks. O.D.B. had hier de beschikking over één speelveld zonder verlichting dus voor de trainingen in de wintermaanden moest er uitgeweken worden naar het strand.
  Door deze niet ideale omstandigheden duurde het tot 1959 voor O.D.B. 1 weer promoveerde, nu naar de 1e Klasse van de HVB.

  O.D.B. in de jaren zestig

  Begin jaren zestig was de vereniging uitgegroeid tot 6 senioren en 4 junioren-elftallen. De trainingen stonden onder leiding van O.D.B. lid Joop Storm en pas in september 1963 kwam bij de club de eerste betaalde trainer in dienst namelijk de heer J. Brand. Trainer Brand gaf overigens alleen op donderdagavond training voor de som van f.15,= per training.

  Het ledenbestand bij O.D.B. bleef in de periode "Ockenburgh" in 1961 staan op 139 leden. Hierdoor werd er een vergadering gehouden met het bestuur van voetbalvereniging D.H.B. om in het bezit te blijven van een eigen veld.
  D.H.B. wilde echter, door veel ledenverlies, fuseren met andere verenigingen en nodigde zo op 10 april 1961 het bestuur van O.D.B. uit om te praten over een eventuele fusie tussen beide verenigingen. De leden van O.D.B. waren tegen deze fusieplannen zodat deze fusie niet doorging.

  Nieuw complex aan de Albardastraat
  Op 30 augustus 1962 kwam er een toezegging van de Gemeente Den Haag dat er een nieuw sportcomplex van 3 velden aan de Albardastraat was voorbestemd voor de verenigingen O.D.B., R.A.S. en Duindorp SV.
  De bouw van een kantine kon starten, een belangencommissie uit leden van deze drie verenigingen ging aan de slag en bij de start van het seizoen 1964-1965 speelde O.D.B. op het nieuwe complex aan de Albardastraat.

  Er volgden nu jaren van voorspoed gezien de sportieve prestaties van de vereniging. Het eerste elftal promoveerde op 19 mei 1964 naar de KNVB en won in dit seizoen ook nog eens de HVB beker door in de finale (na verlenging) Den Hoorn met 2-1 te verslaan.

   

  ODB-051

  ODB 1 op 18 mei 1964, toen men als nummer 2 van de 1e klasse A naar de KNVB promoveerde na een 3-0 overwinniong tegen Flamingo's.
  Staand v.l.n.r. Jan de Bruin, Louis Doorschodt, Wim de Graaf, Rudi de Graaf, Jan Leiendekker, Daan Regeer en Jan Doorschodt (masseur)
  Zittend Theo Heskes, Geer Hansler, Bas Koegler, Henk Moreels en Wim Lensink.

  ODB-102

  ODB  winnaar HVB-beker op 5 juli 1964 na een 2-1 overwinning op den Hoorn. Het spannende scoreverloop : Henk Moreels(88) 1-0, Bentvelzen(90) 1-1 en Henk Moreels(94) 2-1. De goalgetter zit links van Jan Doorschodt, die de beker in zijn handen heeft.

  In zeven jaar tijd presteerde O.D.B.1 om van de HVB naar de 2e Klas KNVB te promoveren. Eén nadeel was er aan het complex "Alberda", het veld was door overbespeling van drie verenigingen plus de scholen uit de omgeving die gebruik maakte van dit terrein zo slecht geworden dat er op 2e Klasse KNVB niveau niet meer op gespeeld kon worden.
  Dit was dan ook één van de reden dat het eerste elftal van O.D.B. vanaf seizoen 1966-1967 zijn thuiswedstrijden bij voetbalvereniging Vredenburch ging spelen. De andere reden was de entrée inkomsten bij het hek die voor een vereniging onontbeerlijk waren. Clubs op gemeente terreinen mochten in die tijd geen entree heffen. Werd er wel entree geld opgehaals dan kwam dit direct in de gemeente-kas terecht. De entree-gelden die bij het hek van het complex bij Vredenburch werden opgehaald mocht O.D.B. wel zelf houden.

  In samenwerking met R.A.S. en Duindorp SV werd er een lichtinstallatie op veld 2 aan de Albardastraat geplaatst hetgeen een niet geringe financiële prestatie van de verenigingen inhield. De officiële opening van deze nieuwe lichtinstallatie was op 28 oktober 1965.

  ODB-081

  ODB 1 seizoen 1967-1968 met o.a. Geer Hansler, Cees Zegeling, Freek Jansen, Bas Koegler, Theo Dusbaba en Theo Heskes.

  O.D.B. in de jaren zeventig

  Er volgden moeilijke jaren waarin O.D.B. terugging van 11 senior elftallen naar 7 elftallen en ook de jeugdafdeling had met ledenverlies te kampen.
  Op 15 juni 1972 werd er een Buitengewone Ledenvergadering uitgeroepen, de reden hiervan was het ontstaan van het gebrek aan kader in alle geledingen.
  Op de agenda stond zelfs vermeld dat, indien er uit de leden op de vergadering aanwezig geen medewerking zou komen, er zou worden gestemd om te gaan fuseren of zelfs de vereniging op te heffen.
  Geschrokken reageerden de leden door toezeggingen te doen om de te vervullen functies te gaan bezetten en zo werd de crisis enigsinds opgelost.

  Eigen clubhuis O.D.B.

  Na het gebruik van een aantal jaren van de kantine/clubhuis aan de Albardastraat kwam toch wel schrijnend aan het licht dat dit clubhuis te klein was voor bewoning door drie verenigingen. Met name de jeugdafdeling kwam op zaterdag danig in de verdrukking, immers R.A.S. was een echte zaterdagvereniging en maakte zodoende altijd gebruik van de hele kantine en stond er in een hoekje één tafel met een bordje O.D.B. erop.

  De oplossing van dit probleem kwam in 1974, Duindorp SV kreeg het voormalige Holland Sport terrein aan de Sportlaan aangewezen en verliet zodoende het terrein aan de Albardastraat. O.D.B. besloot hierop om nu een eigen clubhuis te gaan bouwen zodat zowel O.D.B. als R.A.S. hun eigen onderkomen had aan de Albardastraat.
  De bouw van dit clubhuis is voornamelijk opgezet door Leen Papendrecht Hij heeft in z'n eentje toezicht gehouden op de bouw en schroomde niet om een muur die niet goed gemetseld was omver te trappen.
  De bouw van de kantine was op 3 februari 1976 begonnen en op 7 augustus al klaar. Zeven maanden lang werden er soms wel 15 uur per dag hard doorgewerkt om de kantine z.s.m. te realiseren.
  De opening van het nieuwe clubhuis geschiedde op 7 augustus 1976 door de heer D.P. Lindhout van J.S.R, dit was wederom een mijlpaal in de geschiedenis van O.D.B. Met trots konden alle O.D.B.-ers terugkijken op de bouw van de schitterende en oergezellige kantine. Voor de O.D.B.-er is dit geen kantine maar "Ons Huis"

  De prestaties van het eerste elftal waren niet zo best. Het team degradeerde in de jaren zeventig van de 2e Klasse naar de 4e Klasse

  O.D.B. in de jaren tachtig

  Het keerpunt van de moeilijke jaren en de sportieve prestaties en tevens weer een opbloei in het ledental kwam in het seizoen 1982-1983. Het tweede elftal promoveerde toen voor de tweede maal in de geschiedenis naar de 4e Klasse van de KNVB en O.D.B.1 promoveerde in het seizoen 1983-1984 zelfs naar de 3e Klasse KNVB.

  ODB-072

  ODB kampioen 4e klasse B op 29 april 1984 na een 2-3 overwinning bij DSO.
  Staand v.l.n.r.Ron Houterman(geblesseerd), Klaas Krul(leider), Wieteke Guntermohr, Koos v/d Graaf jr., Madjo Dewus, Chris Wareman, Rob Dorlas, Jan Koegler, Bas Dorlas, Hans Pelgrim(verzorger), Rini Koegler(geblesseerd), Koos v.d Graaff sr.(bestuurslid) en Han de Lange(geblesseerd).
  Zittend Aad de Hilster(grensrechter), Eus v/d Berg, Freek Jansen, Nelis Koegler, Erwin Zegeling, Joop de Haas, Leen Roos, Jan Hendriks, Richard Lossie(geblesseerd) en John Rietveld(trainer)

   

  Bij het 50 jarige bestaan van O.D.B. in 1985 bestond het ledental uit 9 senioren elftallen, 5 junioren en 1 meisjes elftal.

   

  Dit was de historie van Hvv O.D.B. van 1935 t/m 1985
  We zijn nog op zoek naar de aanvullende historie van 1985 t/m heden. Wie kan ons hieraan helpen?

  .

  ODB-011

  ODB 1 seizoen 1990-1991, via de nacompetitie gepromoveerd naar de 3e klasse door op 26 mei 1991 de beslissende wedstrijd tegen den Hoorn na verlenging met 3-2 te winnen.
  Staand v.l.n.r: Ome Jan Doorschodt, Leo v.d.Kroft, Aad de Hilster, Aad de Heijer, Peter Charitee, Guus Verschoor, Koos vd Graaf, Jan Hendriks, Willem Hoogervorst, Richard Colpa, Harry de Haas, trainer John Rietveld, Leen Papendrecht, Koos de Graaf (vlagger) en Freek Janse.
  Zittend v.l.n.r: Erik Verheij, Willem Koning, Leen Roos, Chris Wareman, Ben van Gerven, Hannie de Lange, Eus v d Berg, Joop de Haas en verzorger Gerard Spitsbaard.

  ODB-021

  De kantine en kleedkamers van ODB op het terrein aan de Albardastraat.

  Seizoen 2008-2009

  In oktober 2008 maakte trainer Piet Gelauf bekend om aan het einde van dit seizoen de club, na zeven seizoenen, te verlaten. Echter op 1 maart 2009 stapte trainer Gelauf per direct op bij O.D.B. Na de verloren thuiswedstrijd tegen DWO (1-5) bengelde de club onderaan de 3e Klasse en kwam hij tot de conclusie dat hij het eerste team niet meer kon motiveren.

  ODB-111

  De historie van ODB in levende lijve , tot 2009 nog  aktief op het veld in het veteranen-elftal. Links Gerrit v/d Berg (71 jaar), midden Theo Dusbaba (67 jaar) en rechts Jan Toepoel (bijna 72 jaar).

  In mei 2009 werd er bij ODB een geheel nieuw jeugdplan gepresenteerd. Het streven van het nieuwe jeugdbestuur o.l.v. Hannes de Pauw (Hoofd-Jeugdopleidingen) moest worden dat elke leeftijdscategorie in de toekomst getraind zou worden door een gediplomeerde trainers.

  Seizoen 2009-2010

  In 2010 werd het 75 jarig jubileum gevierd,dit werd groots aangepakt een jubileum logo en een groot feest bij Sir Winston in Rijswijk. Sportief ging het wat minder Cor Schaap werd aangesteld als trainer en werd in het seizoen vervangen door Johan Heskes en Willem Hoogervorst. De jeugdafdeling groeide in die tijd uit naar 17 teams en had een verfrissende uitstraling.  feestavond odb 75 jaar 6 20110815 1921280366

  feestavond odb 75 jaar 235 20110815 1415830511

  feestavond odb 75 jaar 299 20110815 1189802874  odb-e1

  ODB 75jaar KNVB-vlag

  Seizoen 2010-2014

  Begin augustus 2010 werd bekend dat er toch een nieuw kunstgrasveld op het terrein van ODB en RAS aan de Alberdastraat werd aangelegd. In tegenstelling tot het oude kunstgrasveld, waarin rubber was verwerkt, kwam er nu een met zand ingestrooid veld. De werkzaamheden begonnen op 16 augustus en, na enige vertraging, werd op dinsdag 12 oktober 2010 het nieuwe kunstgrasveld eindelijk definitief goedgekeurd. Ton Boevink werd aangesteld als trainer en moest met een mix van doorgekomen jeugdspelers het nieuwe seizoen beginnen. Een aantal selectie spelers gingen lager voetballen. De jeugdafdeling had inmiddels een ledenstop en sportief werd goed aan de weg getimmerd. Het jeugdplan begon langzaam zijn vruchten af te werpen. ODB F1 werd bekerkampioen in een spannende finale werd op het VUC terrein de finale gewonnen van Barendrecht. Dat ODB bekend staat om zijn feesten bleek wel met het hollywood feest in Oktober 2011. Ook  de jaarlijkse playbackshows zijn meer dan legendarisch te noemen. De prestaties van de selectie waren wisselend te noemen in die periode soms werd gestreden tegen degradatie zelfs een beslissingswedstrijd op het veld van Lyra moest er aan te pas komen om degradatie af te wenden. Een jaar later werd tot 3 wedstrijden voor het einde nog meegedaan om de titel.Toch werd in die jaren het derdeklasserschap behouden en een goede basis gelegd door Ton Boevink. In 2014 moesten we afscheid nemen van onze ere voorzitter Jan Doorschot nog steeds in zwarte bladzijde uit onze geschiedenis.
  ome jan

  kunstgrasveld week 1 10 20110815 1642792153


  hollywood feest 7 oktober 2011 62 20111020 1974942793


  selectie 2013

  2014 -

  Remco-Torken2

  In het seizoen 2014 werd Remco Torken aangesteld als selectie trainer de vereniging zat in zwaar weer. De jeugdafdeling was voor een groot gedeelte terug gelopen. De feestavonden waren allemaal een groot succes de feestcommisie onder leiding van Lies en Bea maakte overuren. Bestuurtechnisch ging ODB een zware periode tegemoet voorzitter Ab de Hilster maakte overuren om de vereniging draaiende te houden. Dit was niet alleen bij ODB het geval in Den Haag was op dat moment al 50% van de voetbalverenigingen opgeheven de leden aantallen liepen overal schrikbarend terug. Ook ODB zat in deze n neergaande spiraal. Naast het sponsorhome werd een speeltuin vernoemd naar Ton Boevink voor de verdiensten die hij voor ODB heeft betekend, Ton was  in die periode een onmisbare schakel voor ODB.

  Boevink576-02-576x377

  Terreinen waar ODB heeft gespeeld:

  Van Vredenburchweg te Rijswijk
  Leyweg / Noordweg te Den Haag
  De Fruitweg te Den Haag
  De Houtweg in Loosduinen
  Sportpark Ockenburgh bij Kijkduin
  Alberdastraat te Den Haag

  Palmares ODB

  Kampioenschappen
  1941-1942 3e Klasse A HVB
  1958-1959 2e Klasse B HVB
  1963-1964 1e Klasse HVB
  1965-1966 4e klasse C
  1966-1967 3e klasse B
  1983-1984 4e klasse B
  1998-1999 4e klasse B
  2002-2003 3e klasse B
  2005-2006 3e klasse C
  Andere prestaties
  1963-1964 Winnaar H.V.B. beker
  1990-1991 Promotie via nacompetitie naar 3e Klasse
  2000-2001 Promotie via nacompetitie naar 2e Klasse

   

   

  Parade der voorzitters bij ODB

  1935-1940 H. Vetter
  1940-1951 H.C. (Pa) van Meerbeek
  1951-????  Cor van Loon
  1976-????  C.Sies
  ???? -????  Jan Doorschodt
  ???? -????  Aad de Hilster
  ???? -????  Piet Papendrecht
  ???? -????  Freek Jansen
  ???? -????  Leen Papendrecht
  2001-2003 Hans Melser
  2004-2007
  2007-2020 Ab de Hilster

  2021-        Erwin Swagerman

  Parade der trainers bij ODB

  1960-1961 Joop Storm
  1961-1962 Joop Storm
  1962-1963 J. Brand (eerste betaalde trainer bij O.D.B.)
  1963-1964 ? (kampioen 1e Klasse HVB, promotie naar KNVB)
  1964-1965 ?
  1965-1966 Frans Schrurs (kampioen 4e Klasse)
  1966-1967 Frans Schrurs (kampioen 3e Klasse)
  1967-1968 ?
  1968-1969 John Huguenin
  1969-1970 John Huguenin
  1970-1971 ?
  1971-1972 ?
  1972-1973 ?
  1973-1974 Pisters
  1974-1975 ?
  1975-1976 ?
  1976-1977 Wienus Schook
  1977-1978 Wienus Schook
  1978-1979 Jan Eversdijk
  1979-1980 Jan Eversdijk
  1980-1981 Jan Eversdijk
  1981-1982 Pop Koegler
  1982-1983 John Rietveld
  1983-1984 John Rietveld
  1984-1985 John Rietveld
  1985-1986 John Rietveld
  1986-1987 Jan van den Oever
  1987-1988 Jan van den Oever
  1988-1989 Cock Clavan
  1989-1990 John Rietveld
  1990-1991 John Rietveld (winnaar nacompetitie, promotie naar 3e Klasse)
  1991-1992 Ton Boevink
  1992-1993 Ton Boevink
  1993-1994 Ton Boevink
  1994-1995 Ton Boevink
  1995-1996 Jan Eversdijk
  1996-1997 Ton Boevink
  1997-1998 Ton Boevink
  1998-1999 Ton Boevink
  1999-2000 Sjaak de Bruin
  2000-2001 Sjaak de Bruin
  2001-2002 Sjaak de Bruin
  2002-2003 Piet Gelauf
  2003-2004 Piet Gelauf
  2004-2005 Piet Gelauf
  2005-2006 Piet Gelauf
  2006-2007 Piet Gelauf
  2007-2008 Piet Gelauf
  2008-2009 Pop Koegler en Richard Linnenbank
  2009-2010 Cor Schaap / Johan Heskes en Wim Hogervorst (a.i.)
  2010-2011 Ton Boevink
  2011-2012 Ton Boevink
  2012-2013 Ton Boevink
  2013-2014 Ton Boevink
  2014-2015 Remco Torken
  2015-2016 Remco Torken

  2016-2019 Henk Baggerman

  2019-2021 Martin Abbenhuis(zondag)

  2020-        Patrick Demmers (zaterdag)