• Contributie

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lidsoort

  Kosten

  per jaar

   

  Senioren € 250,00
  Jeugd  Onder 17 t/m O19 € 190,00
  Jeugd  Onder 12 t/m O16 € 180,00
  Jeugd  Onder 08 t/m 11 € 170,00
  Jeugd Onder O7

  € 120,00

  Mini's

   € 80,00

  Niet spelend lid

  Donateur

  € 90,00

  € 60,00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   bovenstaande bedragen gaan in vanaf 16 juni 2023.

   

   

   

  NIKKI start per september met de inning van de contributiegelden 

   

  Het bestuur van ODB heeft na de succesvolle samenwerking van het afgelopen seizoen besloten om aankomend seizoen de samenwerking met NIKKI voort te zetten met betrekking tot de inning van de contributiegelden.

   

  Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse betalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. 

   

   

  Bij de inning van contributie in termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht

  Wanneer u de betaling van de contributie in één keer wilt voldoen worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

  U ontvangt begin september de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 8 maandelijkse termijnen. In april volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

  Mocht u de contributie in één keer willen betalen, zonder administratiekosten, dan verzoeken we u dit aan de medewerkers van NIKKI te melden door middel van een e-mail met daarin uw gegevens. U heeft dan 10 dagen de tijd om de volledige contributie in één keer te voldoen.

  Wanneer u in september geen e-mail heeft ontvangen, zijn uw contactgegevens die bekend zijn bij de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar odb@nikki.nl. Laat in uw e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de contributie int.

  Administratiekosten termijnbetalingen

  Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.   

  Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan de veel gestelde vragen (FAQ’s) op de website: www.nikki.nl. Wordt hier uw vraag niet beantwoord, dan kunt u per e-mail al uw vragen aan hen stellen.

  Let op! 

  Met het bestuur zijn een aantal vast afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1.         Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail.

  2.         De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

  3.         De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

  4.         NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een spelersblokkade op te leggen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen.

   

   

   

   

   

   

   

   Beëindigen lidmaatschap:

   

   Als u uw lidmaatschap wil opzeggen dan moet u dat altijd doen per mail naar secretaris@hvvodb.nl

   

   

 • De ledenadministratie zorgt ervoor, dat de verschillende commissies binnen ODB over de juiste persoonsgegevens beschikken. Adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummer, aanmeldingen, afmeldingen etc. dienen altijd (schriftelijk) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie voor zover u die niet zelf kunt aanpassen in de voetbal.nl app van ODB. Het is dus niet voldoende als een eventuele verandering alleen aan de leider wordt doorgegeven. 
  Met vragen over de (betaling van) contributie kunt u ook contact opnemen met de ledenadministratie per e-mail aan secretaris@hvvodb.nl

 • Direct aanmelden!

 • Veel gestelde vragen

  Wanneer ben je volwaardig (spelend) lid bij ODB?
  Je bent volwaardig lid bij ODB als er een volledig ingevuld aanmeldformulier binnen is gekomen bij de ledenadministratie en je als bondslid bij de KNVB bent aangemeld. Hieraan voorafgaand kan er in overleg met de Technische Commissie (TC) een aantal proeftrainingen worden mee gedaan.  hiervoor is opgave van naam, geboortedatum en mailadres, (dit in verband met interne communicatie, verzekering en calamiteiten) bij de TC  voldoende; je bent dan aspirant-lid. Na deze periode zal er gevraagd worden of je lid wilt worden. Je gaat dan een leeftijdsgebonden contributie betalen.

  Voor welke periode betaal ik contributie?
  Volgens artikel 8 van de statuten van ODB is ieder lid verplicht om de door het bestuur vastgestelde contributie tot het einde van een seizoen te voldoen. Alleen het bestuur is bevoegd, wegens bijzondere redenen, om hier van af te wijken. Ereleden zijn van deze verplichting vrijgesteld. Dus samen met de ereleden is iedereen die contributie betaald lid van de ODB.  

  Betalen functieleden ook contributie?
  Daarnaast kan het zijn dat er vrijwilligers vanuit hun functie bondslid moeten zijn bij de KNVB en daarmee ook bij ODB. Deze staan wel op de ledenlijst maar zijn geen volwaardig lid en hebben bijvoorbeeld geen stemrecht bij een algemene ledenvergadering en worden ook niet gehuldigd voor een jubileum.

  Hoe moet de contributie worden voldaan?
  Via een machtiging aan de club zodat deze de contributie automatisch kan worden afschrijven. Indien dit niet mogelijk is dan is het lid zelf verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde contributie. Deze moet vooraf worden voldaan. Het lid is altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de contributie.

  Wanneer stopt het lidmaatschap en contributieverplichting?
  Alleen aan het einde van het seizoen kan worden opgezegd, dit moet per mail bij secretaris@hvvodb.nl.  Tussentijdse opzeggingen zullen door de ledenadministratie, onderbouwd met redenen, ter beoordeling aan het bestuur worden voorgelegd.

  Hoe gaat ODB met achterstand in de contributie om?
  Richtlijn voor wat betreft de contributiebetaling.

  Maandelijkse betaling blijft om wat voor reden dan ook uit:

  • Laatste week van de maand gaat er een  verzoek om de betaling zelf te regelen via de mail naar het betreffende lid.

  Geen betaling en/of reactie op de mail:

  • Na 8 weken tweede poging bij de bank om te innen verhoogd met 2 euro administratie kosten

  Betaling blijft uit:

  • Na 12 weken tweede mail met daar in termijn voor betaling.

  Betaling blijft uit:

  • Brief en mail naar lid met een uiterste betalingstermijn anders uitsluiting van wedstrijden en training. Kopie van de brief naar teammanager/trainer coach

  Betaling blijft uit:

  • Lidmaatschap wordt per einde van het seizoen beëindigd en gemeld bij de KNVB zodat betrokkene ook niet naar een andere club kan gaan. Afhankelijk van de situatie zal dan worden besloten al dan niet een incassobureau in te schakelen.

  Het is aan het bestuur om hier in bepaalde gevallen van af te wijken.

  Wanneer mag een lid meedoen aan wedstrijden?
  Een lid mag alleen mee doen aan wedstrijden als hij of zij als bondslid is aangemeld bij de KNVB en een leeftijdgebonden contributie betaald. Tevens moet hij of zij vanaf de O13-jeugd in het bezit zijn van een digitale spelerspas. Door schorsingen van de KNVB kan men voor korte- of langere tijd uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden.

  Niet speelgerechtigd en toch meespelen?
  Mocht een speler(ster) niet speelgerechtigd zijn en toch spelen is hij of zij strafbaar en zullen we de daaruit voorvloeiende kosten op het lid verhalen.