De een is de ander niet. Dat geldt voor volwassenen, kinderen en dus ook voor jeugdvoetballer. De ene mens is stug, de ander openhartig. Het ene kind koestert argwaan, het andere staat meteen open voor alles wat er op hem of haar afkomt. Toch zijn er bij de jeugd gedragspatronen herkenbaar voor de leeftijd waarin het kind zich bevindt. Bij het ene kind komen bepaalde patronen duidelijker naar voren als bij het andere kind. Om op een goede manier kinderen te kunnen begeleiden in hun voetballeerproces is enige kennis van de diverse leeftijdgroepen essentieel. Ook dient helder te zijn wat de opleidingsdoelstellingen van O.D.B. zijn per leeftijdcategorie. Die opleidingsdoelstellingen moeten uiteraard overeenkomen met de kenmerken van de leeftijdgroep.Oefenstof jeugd A, B en C

» Download PDF Oefenstof ABC

Oefenstof D Jeugd

» Download PDF Oefenstof D

Oefenstof jeugd E en F

» Download PDF Oefenstof E en F