Op de afgelopen algemene ledenvergadering van 28 november j.l. is de voorzitter Ab de Hilster afgetreden na vele jaren deze functie te hebben uitgevoerd. De leden bedanken Ab de Hilster voor zijn grote inzet de afgelopen jaren.
Gelukkig hebben de vele aanwezige leden een aantal nieuwe bestuursleden gekozen waaronder een nieuwe voorzitter en secretaris.
De nieuwe voorzitter is de heer Erwin Swagerman en de nieuwe secretaris is de heer Stefan van Mierlo.
Heel Hvv O.D.B. wenst beide heren heel veel succes bij het uitvoeren van de functies.
Op dit moment staan er nog vacatures open in het bestuur, dus schroom niet en meld je aan om de functies op te vullen.
Ook zou het geweldig zijn om je aan te melden als vrijwilliger bij deze mooie club om de club weer groot en gezond te maken.
Ook hoopt het bestuur dat er personen zijn die bij toerbeurt een keer bardienst te draaien zodat de druk wat af gaat nemen bij de huidige dames die het zo niet vol kunnen houden, dus schroom niet en meld je aan.

Laatste posts