• Charitech Groep
 • Samenwerking NIKKI

 • Het bestuur van O.D.B. heeft na de succesvolle samenwerking van de afgelopen seizoenen besloten om seizoen 2020-2021 de samenwerking met NIKKI voort te zetten met betrekking tot de inning van de contributiegelden.

  NIKKI start per september met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen 2020 – 2021

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling in één keer worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

  U ontvangt begin september 2020 de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie die verdeeld wordt over 8 maanden. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.

  Wanneer u de contributie toch in één keer wenst te voldoen, zonder administratiekosten, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar odb@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.


  Administratiekosten termijnbetalingen

  Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.   

  Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl

  Vergoedingen via derden

  Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

   

  Let op! 

  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1.         Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op odb@nikki.nl

  2.         De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

  3.         De vereniging zal gedurende het seizoen geen contributiebetalingen contant of per pin incasseren, alle betalingen van de contributie lopen via NIKKI. Uitzondering daarop zijn nieuwe inschrijvingen lopende het seizoen, daarbij wordt door de club betaling gevraagd van de helft van het te betalen contributiebedrag bij inschrijving.

  4.         NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

  NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; de contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.