Privacyverklaring  

In het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, ingaande 25 mei 2018, onderstaand de “Privacyverklaring” van de voetbalvereniging O.D.B, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: `de Vereniging`.  

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


Doel 

Welke 

persoonsgegevens

Grondslag 

Bewaartermijn  

Ontvangers 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie

(vanaf aanmelding) 

   Voornaam

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mailadres

   Bankgegevens

   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap van de vereniging) 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. 

   Ledenadministratie

   KNVB / Sportlink 

   Club Collect 

Vrijwilligers- en 

medewerkersadministratie

(vanaf aanmelding) 

   Voornaam

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mailadres

   Bankgegevens

   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst 

(als vrijwilliger of als 

medewerker van de vereniging) 

Gedurende de looptijd van de 

overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. 

   Ledenadministratie

   KNVB / Sportlink 

   Club Collect 

   Belastingdienst (desgevraagd / indien aan de orde) 

Kledingadministratie indien men dit in bruikleen heeft van de vereniging 

   Voornaam

   Achternaam

   Adres  

   Telefoonnummer

   E-mailadres

   (Kleding)maat  

Uitvoering van de 

overeenkomst  

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Versturen digitale berichten, waaronder bijvoorbeeld uitnodiging ALV en eventueel nieuwsbrief 

   Voornaam

   Achternaam

   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap van de 

vereniging)

Gedurende de looptijd van de overeenkomst (lidmaatschap van de vereniging) Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor 

   Voornaam

   Achternaam

   Adres  

   Telefoonnummer

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken een reünie of bijzondere gebeurtenis 

 E-mail adres  

     
Sponsors en leveranciers 

   Bedrijfsnaam

   Contactpersoon

   Voornaam

   Achternaam

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mailadres

   Bankgegevens

   Betaalgegevens

Uitvoering van de 

overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. 

Belastingdienst (desgevraagd /

indien aan de orde)
Foto’s en video-opnames
Leden, vrijwilligers en medewerkers van ODB zijn zich er van bewust dat er bij wedstrijden, trainingen en andere activiteiten van ODB foto’s en/of video-opnames gemaakt kunnen worden, waarbij men in beeld kan komen. Deze foto’s en video-opnames kunnen op sites, facebook of anderszins gebruikt worden. Onze leden, vrijwilligers en medewerkers geven hiervoor toestemming. Indien men hier bezwaar tegen maakt, dient men dit vooraf bij aanmelding per email kenbaar te maken bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Een bezwaar tegen foto’s en video-opnames kan ook op elk later moment aan voornoemd e-mailadres kenbaar worden gemaakt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.  
 
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring O.D.B. - versie d.d. 22 juni 2020

Laatste posts