• Procedure uitschrijven

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

  Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

  Mocht je je (helaas) willen uitschrijven, kan dit uiterlijk tot en met 15 juni via info@hvvodb.nl.

  Wanneer de uitschrijving na 15 juni plaatsvindt, is ODB genoodzaakt de volledige contributie, inclusief adminstratiekosten, door te belasten. 

   

  Mocht je jouw lidmaatschap niet voor 1 juli hebben beëindigd, dan zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd.

  De ledenadministratie kan je pas uitschrijven als lid van HVV ODB en de KNVB indien je bij ODB geen financiële achterstand hebt.

  Bij tussentijdse beëindiging ben je verplicht, mede in verband met de afdracht aan de KNVB van de bondscontributie en verzekeringsgelden, de resterende contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar te betalen.

  Indien spelende leden de contributie en eventuele KNVB boetes niet hebben voldaan dan is het niet mogelijk om overschrijving aan te vragen naar een andere vereniging.

  In dat geval plaatsen wij een blokkade in de KNVB administratie en is overschrijving alleen mogelijk indien je de contributie en eventuele KNVB boetes alsnog aan HVV ODB voldoet.

  Na betaling zal de ledenadministratie de blokkade in de KNVB administratie opheffen.

   

 • Procedure overschrijving

  Hoe gaat het in zijn werk?

  Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

  Blokkade?

  Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

  Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

  Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

  Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld